Gesellschaft und Leben

Gesellschaft und Lebennur buchbare Kurse anzeigen
Wann:
ab Do., 12.1., 14.30 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Kursraum Stormarn 
Nr.:
22B1111 
Status:
Plätze frei
Wann:
ab Do., 12.1., 16.30 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Kursraum Stormarn 
Nr.:
22B1112 
Status:
Plätze frei
Wann:
ab Mo., 31.10., 18.00 Uhr  
Wo:
 
Nr.:
22B1114 
Status:
Anmeldung möglich
Wann:
ab Mo., 10.10., 17.00 Uhr  
Wo:
 
Nr.:
22B1115 
Status:
Anmeldung möglich
Wann:
ab Mi., 9.11., 19.00 Uhr  
Wo:
 
Nr.:
22B1208 
Status:
Plätze frei
Wann:
ab Mi., 2.11., 18.00 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Kursraum Stormarn 
Nr.:
22B1302 
Status:
Plätze frei
Wann:
ab Di., 8.11., 17.00 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Kursraum Willinghusen 
Nr.:
22B1319 
Status:
Plätze frei
Wann:
ab Do., 24.11., 14.00 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Kursraum Stemwarde 
Nr.:
22B1425 
Status:
Anmeldung möglich
Wann:
ab Di., 1.11., 18.00 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Kursraum Willinghusen 
Nr.:
22B1426 
Status:
Anmeldung möglich
Wann:
ab Do., 22.12., 18.00 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Kursraum Stormarn 
Nr.:
22B1427 
Status:
Anmeldung möglich
Wann:
ab Di., 4.10., 18.00 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Kursraum Stormarn 
Nr.:
22B1429 
Status:
Anmeldung möglich
Wann:
ab Mo., 5.12., 18.00 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Kursraum Stormarn 
Nr.:
22B1430 
Status:
Anmeldung möglich
Wann:
ab Di., 15.11., 19.30 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Kursraum Stormarn 
Nr.:
22B1503 
Status:
Plätze frei
Wann:
ab Mi., 7.12., 19.30 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Kursraum Stemwarde 
Nr.:
22B1504 
Status:
Plätze frei