Gesellschaft und Leben

Gesellschaft und Lebennur buchbare Kurse anzeigen
Wann:
ab Do., 20.5., 19.30 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Kursraum Stormarn 
Nr.:
21A1110 
Status:
Anmeldung möglich
Wann:
ab So., 18.4., 17.00 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Kursraum Willinghusen 
Nr.:
21A1201 
Status:
Kurs abgeschlossen
Wann:
ab Sa., 29.5., 16.00 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Kursraum Stormarn 
Nr.:
21A1202 
Status:
Plätze frei
Wann:
ab Sa., 8.5., 11.00 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Kursraum Willinghusen 
Nr.:
21A1205 
Status:
Plätze frei
Wann:
ab Sa., 29.5., 11.00 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Kursraum Stemwarde 
Nr.:
21A1207 
Status:
Plätze frei
Wann:
ab Mi., 17.3., 18.00 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Kursraum Martin 
Nr.:
21A1302 
Status:
Kurs abgeschlossen
Wann:
ab Sa., 27.3., 10.00 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Raum Schleswig-Holstein 
Nr.:
21A1314 
Status:
Kurs abgeschlossen
Wann:
ab So., 14.3., 11.00 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Raum Schleswig-Holstein 
Nr.:
21A1315 
Status:
Kurs abgeschlossen
Wann:
ab Di., 9.2., 18.00 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Kursraum Stormarn 
Nr.:
21A1421 
Status:
Kurs abgeschlossen
Wann:
ab Di., 11.5., 18.00 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Kursraum Stormarn 
Nr.:
21A1423 
Status:
Anmeldung möglich
Wann:
ab Mo., 29.3., 18.00 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Kursraum Stormarn 
Nr.:
21A1426 
Status:
Kurs abgeschlossen
Wann:
ab Mo., 19.4., 18.00 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Kursraum Stormarn 
Nr.:
21A1427 
Status:
Kurs abgeschlossen
Wann:
ab Mi., 3.3., 18.00 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Kursraum Stormarn 
Nr.:
21A1429 
Status:
Kurs abgeschlossen
Wann:
ab Mi., 10.2., 19.30 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Kursraum Stormarn 
Nr.:
21A1501 
Status:
Kurs abgeschlossen
Wann:
ab Mi., 21.4., 19.30 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Kursraum Stormarn 
Nr.:
21A1502 
Status:
Kurs abgeschlossen
Wann:
ab Mi., 9.6., 19.30 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Kursraum Stormarn 
Nr.:
21A1503 
Status:
Plätze frei
Wann:
ab Fr., 23.4., 17.00 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Kursraum Willinghusen 
Nr.:
21A1611 
Status:
Kurs abgeschlossen
Wann:
ab Mi., 5.5., 18.00 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Kursraum Martin 
Nr.:
21A1612 
Status:
Kurs abgeschlossen
Wann:
ab So., 2.5., 16.00 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Kursraum Willinghusen 
Nr.:
21A1800 
Status:
Plätze frei
Wann:
ab Mi., 28.4., 10.00 Uhr  
Wo:
 
Nr.:
21A1803 
Status:
Kurs abgeschlossen
Wann:
ab Mi., 5.5., 10.30 Uhr  
Wo:
 
Nr.:
21A1804 
Status:
Kurs abgeschlossen
Wann:
ab Do., 22.4., 16.00 Uhr  
Wo:
 
Nr.:
21A4120 
Status:
Plätze frei
Wann:
ab Fr., 26.2., 10.00 Uhr  
Wo:
 
Nr.:
21A4121 
Status:
Kurs abgeschlossen
Wann:
ab So., 21.2., 10.00 Uhr  
Wo:
 
Nr.:
21A4122 
Status:
Kurs abgeschlossen