Gesellschaft und Leben

Gesellschaft und Lebennur buchbare Kurse anzeigen
Wann:
ab Do., 24.9., 19.30 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Kursraum Stormarn 
Nr.:
20B1110 
Status:
Kurs abgeschlossen
Wann:
ab Do., 29.10., 19.30 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Kursraum Stormarn 
Nr.:
20B1111 
Status:
Anmeldung möglich
Wann:
ab Do., 26.11., 19.30 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Kursraum Stormarn 
Nr.:
20B1112 
Status:
Anmeldung möglich
Wann:
ab Sa., 31.10., 17.00 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Raum Schleswig-Holstein 
Nr.:
20B1202 
Status:
Anmeldung möglich
Wann:
ab Sa., 19.12., 11.00 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Kursraum Willinghusen 
Nr.:
20B1205 
Status:
Plätze frei
Wann:
ab Mi., 2.12., 18.30 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Café Tohus 
Nr.:
20B1206 
Status:
Plätze frei
Wann:
ab Sa., 12.12., 11.00 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Kursraum Stemwarde 
Nr.:
20B1207 
Status:
Plätze frei
Wann:
ab Mi., 21.10., 18.00 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Kursraum Martin 
Nr.:
20B1302 
Status:
Anmeldung möglich
Wann:
ab Fr., 27.11., 18.00 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Kursraum Willinghusen 
Nr.:
20B1304 
Status:
Plätze frei
Wann:
ab Di., 29.9., 18.00 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Kursraum Stemwarde 
Nr.:
20B1305 
Status:
Kurs abgeschlossen
Wann:
ab Mi., 2.9., 18.00 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Café Tohus 
Nr.:
20B1421 
Status:
Kurs abgeschlossen
Wann:
ab Fr., 28.8., 18.00 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Kursraum Willinghusen 
Nr.:
20B1422 
Status:
Kurs abgeschlossen
Wann:
ab Di., 3.11., 18.00 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Kursraum Stormarn 
Nr.:
20B1423 
Status:
Anmeldung möglich
Wann:
ab Do., 3.12., 18.00 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Kursraum Willinghusen 
Nr.:
20B1424 
Status:
Anmeldung möglich
Wann:
ab Mi., 25.11., 18.00 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Kursraum Stormarn 
Nr.:
20B1425 
Status:
Anmeldung möglich
Wann:
ab Di., 13.10., 18.00 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Kursraum Willinghusen 
Nr.:
20B1426 
Status:
Kurs abgeschlossen
Wann:
ab Di., 6.10., 18.00 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Kursraum Stormarn 
Nr.:
20B1429 
Status:
Kurs abgeschlossen
Wann:
ab Mi., 4.11., 19.30 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Café Tohus 
Nr.:
20B1503 
Status:
Plätze frei
Wann:
ab Fr., 22.1., 17.30 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Kursraum Willinghusen 
Nr.:
20B1611 
Status:
Plätze frei
Wann:
ab Mi., 4.11., 10.30 Uhr  
Wo:
 
Nr.:
20B1804 
Status:
Plätze frei
Wann:
ab Fr., 23.10., 17.00 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Kursraum Stormarn 
Nr.:
20B1805 
Status:
Kurs abgeschlossen
Wann:
ab Fr., 6.11., 17.00 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Kursraum Stormarn 
Nr.:
20B1806 
Status:
Plätze frei
Wann:
ab Fr., 20.11., 17.00 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Kursraum Stormarn 
Nr.:
20B1807 
Status:
Plätze frei
Wann:
ab Fr., 4.12., 17.00 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Kursraum Stormarn 
Nr.:
20B1808 
Status:
Plätze frei
Wann:
ab Fr., 15.1., 15.00 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Kursraum Willinghusen 
Nr.:
20B1905 
Status:
Plätze frei