Gesellschaft und Leben

Gesellschaft und Lebennur buchbare Kurse anzeigen
Wann:
ab Do., 18.1., 18.00 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Kursraum Stemwarde 
Nr.:
17B1305 
Status:
Plätze frei
Wann:
ab Sa., 14.10., 15.00 Uhr  
Wo:
EKG, Lehrküche 
Nr.:
17B1502 
Status:
Plätze frei
Wann:
ab Do., 2.11., 18.00 Uhr  
Wo:
EKG, Klasse 10 a, Raum-Nr. KC10 
Nr.:
17B1411 
Status:
Plätze frei
Wann:
ab Mi., 27.9., 18.00 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Kursraum Stormarn 
Nr.:
17B1201 
Status:
Plätze frei
Wann:
ab Mi., 8.11., 18.00 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Kursraum Stormarn 
Nr.:
17B1410 
Status:
Plätze frei
Wann:
ab Mi., 13.12., 18.30 Uhr  
Wo:
Akku, kleiner Spiegelraum 
Nr.:
17B1625 
Status:
Plätze frei
Wann:
ab Mi., 4.10., 18.00 Uhr  
Wo:
Willinghus, langer Raum 
Nr.:
17B1302 
Status:
Plätze frei
Wann:
ab Sa., 23.9., 11.00 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Kursraum Willinghusen 
Nr.:
17B1206 
Status:
Kurs abgeschlossen
Wann:
ab Fr., 6.10., 17.00 Uhr  
Wo:
EKG, Lehrküche 
Nr.:
17B1501 
Status:
Anmeldung möglich
Wann:
ab Sa., 28.10., 15.00 Uhr  
Wo:
EKG, Lehrküche 
Nr.:
17B6011 
Status:
Plätze frei
Wann:
ab Sa., 16.9., 15.00 Uhr  
Wo:
EKG, Lehrküche 
Nr.:
17B6010 
Status:
Kurs abgeschlossen
Wann:
ab Mi., 4.10., 18.30 Uhr  
Wo:
Akku, kleiner Spiegelraum 
Nr.:
17B1620 
Status:
Anmeldung auf Warteliste
Wann:
ab Do., 9.11., 18.30 Uhr  
Wo:
Akku, kleiner Spiegelraum 
Nr.:
17B1622 
Status:
Plätze frei
Wann:
ab Fr., 6.10., 18.30 Uhr  
Wo:
Akku, kleiner Spiegelraum 
Nr.:
17B1621 
Status:
fast ausgebucht
Wann:
ab Mi., 15.11., 18.30 Uhr  
Wo:
Akku, kleiner Spiegelraum 
Nr.:
17B1623 
Status:
Plätze frei
Wann:
ab Do., 14.9., 18.00 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Kursraum Stormarn 
Nr.:
17B1420 
Status:
Kurs abgeschlossen
Wann:
ab Di., 12.12., 18.00 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Kursraum Willinghusen 
Nr.:
17B1421 
Status:
Anmeldung möglich
Wann:
ab Mi., 22.11., 18.00 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Kursraum Martin 
Nr.:
17B1422 
Status:
Anmeldung möglich
Wann:
ab Do., 2.11., 18.00 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Kursraum Stormarn 
Nr.:
17B1426 
Status:
Anmeldung möglich
Wann:
ab Sa., 25.11., 15.00 Uhr  
Wo:
EKG, Lehrküche 
Nr.:
17B1503 
Status:
Anmeldung möglich
Wann:
ab Do., 28.9., 18.00 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Kursraum Stormarn 
Nr.:
17B1304 
Status:
Plätze frei
Wann:
ab Do., 22.2., 19.30 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Kursraum Stormarn 
Nr.:
18A1210 
Status:
Anmeldung möglich
Wann:
ab Do., 26.4., 19.30 Uhr  
Wo:
 
Nr.:
18A1212 
Status:
Anmeldung möglich
Wann:
ab Do., 24.5., 19.00 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Kursraum Stormarn 
Nr.:
18A1213 
Status:
Anmeldung möglich
Wann:
ab Do., 27.9., 19.00 Uhr  
Wo:
Bürgerhaus, Kursraum Stormarn 
Nr.:
18B1210 
Status:
Anmeldung auf Warteliste